Koulutus

Koulutuslupa

Koulutusilmoitus viitenumero FI.KLK.0037. 

Oppilaalle koulutuksen alussa jaetaan materiaali sähköisesti tai paperilla.

Jaettava materiaali tulee sisältää TRG M1-7 kohdan 9.1.3 mukaiset voimassaolevat paperit.

9.1.3 Koulutuksen alkaessa oppilaiden käyttöön on annettava voimassa oleva ilmailulaki, laki
liikenteen palveluista, EU:n yhteiset lentosäännöt4 ja niitä täydentävä kansallinen ilmailumääräys
OPS M1-1 (Suomessa sovellettavat lentosäännöt), koulutuksen tavoitteena olevaa lupakirjaa,
kelpuutusta tai oikeutta koskeva ilmailumääräys, kyseisen ilma-alusryhmän lento- ja
huoltotoimintaa koskevat määräykset, Suomen Ilmailukäsikirja (AIP) ja sen voimassaolevat muutokset ja lisäykset (AIC), koulutusohjelma ja tämä määräys. Materiaalit voidaan antaa
myös sähköisesti. Vaatimus ei koske esittelykoulutusta.

9.1.5 Teoriaopetuksen lisäksi oppilaille on annettava käyttöön riittävä määrä opetusaineistoa
oppituntien kertaamiseksi sekä niiden lisäksi suoritettavaa itseopiskelua varten.